CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.
FDA. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration olup, Türkçe "Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi" olarak ifade edilebilir.
RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur. 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir. Kurşun, kadmiyum, cıva ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar.
Çin Gıda ve İlaç Dairesi veya CFDA, gıda, ilaç ve tıbbi cihazların düzenlenmesi için Çin ajansıdır. CFDA'nın selefi, başlangıçta ilaçları ve tıbbi cihazları denetlemek için 1998'de kuruldu. 2003 yılında gıda konusunda yetki verildiğinde, Devlet Gıda ve İlaç İdaresi olarak yeniden adlandırıldı ve Danıştay'a rapor edildi. 2008 yılındaki bir dizi skandalın ardından, düzenleyici kurum Sağlık Bakanlığı (SB) denetimine alındı. Daha önce Devlet Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA) olarak bilinen CFDA, Mart 2013'te yeniden yapılandırıldı ve bakanlık düzeyinde bir ajansa yükseltildi. Çin Gıda ve İlaç İdaresi şu anda, Çin'in ana karasında gıda, sağlık ürünleri ve kozmetik ürünlerinin tanıtımını denetleyen ülkenin en yüksek düzenleyici organı olan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi'nin bir parçasıdır. Sorumlulukları arasında, tıbbi cihaz standartlarını ve sınıflandırma sistemlerini oluşturmak için gıda güvenliği, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve kozmetikler için yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması yer almaktadır. Sorumlulukların tam listesi için, lütfen CFDA web sitesindeki bu girişe bakın.